Επικοινωνία:Contact

Γραφεία: Ακακίων 52, Πολύδροσο Μαρούσι, 15125\r\nΤηλ.210 6849324 – Φαξ: 210 6858281 email: hisf@otenet.gr
 

Office: Akakion 52, Polydroso, Marousi, 15125, Athens Greece\r\nTel.+30 210 6849324 – Fax.+30 210 6858281 email: hisf@otenet.gr